banking


Акционерният капитал на дружеството е 200 хиляди лева.
Оборотите (от продажби) на дружеството са показани в следната таблица (в хиляди лева):

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2,5 18 47 140 130 980 1 574 6 145 3 065 5 053

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4 538 3 008 5 056 3 565 5 749 6 709 8 477 10 060 7 789 5 851

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 864 4 914За повече информация посетете официалния интернет адрес на Агенция по вписванията.