Managed Services

В днешния бурен икономически климат всичко опира до производителност и ефективност на дейностите. ИТ бюджетите са под нарастващ натиск, тъй като компаниите се опитват да доставят повече с по-малко на фона на нарастващата сложност. За да окажат по-голямо въздействие върху бизнеса, напредничавите лидери изместват фокуса на ИТ операциите от занимаването със софтуер, хардуер и персонал към изпълнението на техните бизнес цели.

Нашият портфейл от управлявани услуги може да Ви помогне да постигнете по-голяма производителност и ефективност, да намалите сложността и оперативните разходи, да минимизирате рисковете, подобрите достъпността и устойчивостта, използвайки предимствата на нашите водещи умения, инструменти и добри практики.

Чрез комбиниране на нашите управлявани услуги може да получите гъвкава, персонализирана поддръжка и защита, която отговаря на Вашия бизнес.

ИТ хостинг услуги: Имате затруднения да осигурите подходящи условия за вашето ИТ оборудване? Ние можем да го приемем в наш изчислителен център, споделяйки нашата инфраструктура и свързаност. Можете да изберете дали цялото Ви оборудване да бъде в наш център, или само някои части (прим. сървър за електронна поща, уеб сървър, резервен център за възстановяване при бедствия). Също така ние можем да поемем вместо Вас някои ежедневни задачи като архивиране / възстановяване, сигурност, управление на актуализациите и др.

Наем: Ние можем да Ви предложим отдаване под наем на някои видове оборудване за да обезпечим по-ясни и предвидими разходи на Вашите финансови директори.

Bulmag AD Managed Services
Услуги за наблюдение и управление: Нашите услуги за наблюдение и управление могат да разтоварят вашите отговорности по управление на ИТ инфраструктурата, същевременно намалявайки Вашите разходи и освобождавайки Вашия IT персонал за осъществяване на стратегически инициативи.

    Предимства на услугите за наблюдение и управление:

  • Достъп до висококвалифицирани технически специалисти с богат експертен опит в технологиите;
  • Гарантирани нива на обслужване, предназначени да осигурят непрекъснатост на бизнеса;
  • Проактивен мониторинг на хардуерната и софтуерна инфраструктура на база 24×7, за да се оптимизира използваемостта и ефективността;
  • Превантивна защита от известни и нови заплахи за сигурността за намаляване на риска и подобряване на спазването на регулаторните изисквания;
  • Архивиране на данните, което позволява възстановяване на информацията в случай на аварии;
  • Център за помощ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата за подпомагане на клиентите, разрешаване на проблеми и реакция на всички сигнали, открити от инфраструктура за наблюдение.