Модул Персонал е основният модул, в който се реализират бизнес процесите по администриране на служителите. В него са обхванати широк набор от функции, чрез които се регламентират и управляват отношенията на организацията със служителя – от неговото назначаване до напускането му.

 

Основни функционалности:

  • Администриране на разнообразни лични и служебни данни за персонала и регистрираните в системата лица.
  • Управление на назначенията – поддръжка на различни типове назначения и документи, които може да бъдат администрирани за даден служител.
  • Съхраняване на детайлна история за предишни назначения на всички служители, което позволява пълно проследяване на професионалното им развитие.
  • Предвидено е поддържането на всички типове стаж с възможност за проследяване на исторически промени.
  • Позволява на служителите сами да актуализират личната си информация, спестявайки време за въвеждане на отдела по УЧР.
  • Автоматизира процеса на комуникация с държавни институции (НАП, НОИ и др.), свързан със служителите в организацията.

 

Предимства:

  • Улеснява рутинни дейности по изготвяне и администриране на документи.
  • Поддържа няколко назначения за един служител.
  • Предоставя възможност за прикачване на външни файлове – длъжностни характеристики.
  • Self Service функции за достъп на служителите до собствена служебна информация, справки за отпуски, командировки, фишове. Възможност за промяна на лични данни и поддържането им в актуално състояние.