Модул „Обучение” автоматизира процесите за повишаване квалификацията на персонала. Основната му цел е да управлява информацията за уменията, постигнатото квалификационно ниво и образователна степен на всеки от работещите в организацията.

 

Основни функционалности:

  • Поддържане на номенклатура от курсове за обучение с информация за вида и формата на провеждане, както и уменията, които носят на завършилите ги служители.
  • Поддържане на календар за проведени обучения с конкретни дати, доставчик, детайлни разходи, вътрешни или външни лектори и сертификати.
  • Достъп на ръководителите през Self Service до информацията в персоналния картон за преминати обучения в организацията. Съхраняване на темата и конкретния период на провеждане на курсовете.
  • Пълната история за посетените обучения е достъпна независимо от времето на тяхното провеждане.

 

Предимства:

  • Съхранява цялата история за преминати обучения от служителите, заедно с придобитите умения, договори и сертификати.
  • Позволява планиране и отчитане на разходите, вложени в обучение на служителите.
  • Съхранява информация за подписаните договори за квалификация, която е достъпна по всяко време за служителите в отдела по УЧР.