cloud_virt

Cloud технологиите и използването на виртуализация са съсредоточени върху бързо развиващите се и нарастващи приложения и преминаването им към по-динамична платформа.

В днешния динамичен бизнес климат, организациите са изправени пред предизвикателство с управлението на все по-нарастващо количество от бизнес приложения, което често изисква екстремни възможности за обработка – голяма част от ИТ ресурсите и около 70% от ИТ бюджета. До сега използваните ИТ средства се оказват недостатъчни защото сложността на приложенията продължава да се увеличава а организациите имат нужда от прости технологии, които могат да помогнат за намаляване на разходите и за ускоряване на времето за пускане на необходимите ресурси и задоволяване на изискванията за обслужване на техните клиентите.

Повечето специалисти ще ви кажат, че посредством виртуализация се спестява финансови средства. И това е вярно. Виртуализация на ресурсите може да оптимизира използването на вашия сървър и инвентар за съхранение, да намали необходимото пространство и дори да снижи разходите за софтуер. Но това не е единственото предимство.

Cloud Computing and Virtualization.pngПосредством виртуализация се подобрява времето за пускане в експлоатация на нови ресурси, като позволява на ИТ отдела да бъде по-отзивчив към нуждите на бизнеса. Чрез виртуализация се позволява внедряването на нови услуги, които да бъдат създадени без необходимостта от нова инфраструктура – просто споделяне на това, което вече има и не се използва оптимално. Новите услуги могат да бъдат създадени в рамките на минути вместо за седмици и това дава възможност да се реагира мигновено на промените в изискванията на бизнеса. А услуги, които използват виртуални ресурси могат да бъдат изтрити също толкова лесно, както могат да бъдат създадени. В същото време ресурсите, които те използват просто да се върне в свободните такива и да бъдат използвани при бъдещи нужди. Това означава, че можете да се възползвате от краткосрочни пазарни възможности без да се правят капиталови инвестиции. Можете да се възползвате от моментни възможности и да бъдете по-гъвкави.

Също така чрез виртуализация се подпомага контрола върху ресурсите. Във виртуализирана среда вече не трябва да се обосновават капиталовите разходи въз основа на индивидуални проекти. Изискванията за капацитет може да се опростят, както и целият процес при възлагане на обществени поръчки.

На кратко използвайки виртуализация променяме коренно начина по който правим бизнес.