Предоставете на служителите си инструменти и ресурси с които да работят по-ефективно, а това ще доведе до голяма възвращаемост за бизнеса ви, без значение големината на организацията. Бърз, лесен и сигурен достъп до информационната мрежа на организацията означава по-добро сътрудничество, по-бързо вземане на решения, по-ефективни работни цикли и като цяло положителен ефект върху крайния резултат. Съвместни ИТ и офис решения за производителност от IBM® позволяват на всички служители да работят, когато, където и както те изберат, без компромис със сигурността.

IBM® Collaboration Software (Lotus) доставя софтуер за бизнес сътрудничество и решения. Помогнете на хората във и извън вашата организация да се свържат и да си сътрудничат. Създайте една по-интелигентна работна сила. Трансформирайте вашите основни бизнес процеси, за да станат по-конкурентоспособни и да доведат до реални бизнес резултати.