Много малкио пазарни дружества съществуват днес, които не зависят от компютърни системи за да развиват своя бизнес. В много случаи това е от решаващо значение за успеха на бизнеса. Способността да се отговори ефективно на нуждите за изчислителни ресурси и изисквания, независимо дали това е хардуер или софтуер, е от първостепенно значение за успеха на тези компании. Непоследствено след това следва въпроса за тяхното наблюдение и управление.

Предизвикателствата, пред които са изправени малките и средни предприятия (SMB) включват:

 • Ограничените ресурси за управление на нарастващата сложност на хетерогенната среда на компанията
 • Ограничена покупателна способност, която се дължи на ниския ИТ бюджет
 • Ограничени възможности по отношение на персонал и умения
 • Липсата на достъпни решения
 • Липса на визия и стратегическо ръководство, което от своя страна увеличава разходите
 • Загуба на приходи, когато бизнес приложенията не са лесно достъпни

Проблемите които възникват често не се разбират напълно, което усложнява нещата, защото те обикновено не са причинени от едно събитие, а по-скоро са серия от събития. Напълно нормално е когато няма ясна представа за компютърната инфраструктура и софтуерните услуги като цяло, да се адресират само симптомите, а не първопричината на проблема. Това води до излишни, скъпи и неефективни усилия от страна на персонала.

За да се наблюдава и реагира на всяко събитие, което може да се отрази на доставката на критични бизнес услуги в дружеството, трябва да се съсредоточите върху това как да се идентифицират общите ресурси, които трябва да се контролират и как те трябва да се наблюдават, а също така и действията, които могат да бъдат използвани, за да се разреши на проблемна ситуация. В процеса на разбирането на тези изисквания за наблюдение, решението описано тук показва как да се изгради система за наблюдение, която може лесно да се използва от помощения персонал.

IBM® Tivoli monitoring ви помага да оптимизирате производителността и достъпността на инфраструктурата. Този активен софтуер за система за наблюдение управлява операционни системи, бази данни и сървъри в разнородни среди. Чрез предоставяне на най-добрите практики за идентифициране и решаване на инфраструктурни проблеми, Tivoli monitoring може да постигне максимална ефективност на ИТ отдела.

Tivoli мониторинг ви помага да откриете и поправите всички пречки, които заплашват ключовите ви приложения.

 • Проактивно следи системните ресурси, за да открие потенциални проблеми и автоматично реагира на събитията. Чрез идентифициране на проблемите в началото, Tivoli monitoring дава възможност на бързи поправки, преди потребителите да забележат някаква разлика в производителността.
 • Осигурява динамични анализи на прагови стойности и производителност, за да се подобри избягването на инциденти. Тази система за “ранно предупреждение” ви позволява да започнете работа по даден инцидент преди тя да повлияе на потребителите, бизнес приложенията и бизнес услугите.
 • Подобрява достъпността и средното време за възстановяване, като предоставя бърза визуализация на инцидент и исторически поглед за бързи изследвания на инцидент. Можете да определите и предприемете действия по изпълнение или прекъсване на услугата за минути, вместо за часове.
 • Събира данни, които можете да използвате, за да наложите навременно изпълнение и планиране на капацитета, за да се избегнат прекъсвания от прекомерното използване на ресурсите. Софтуерни монитори, сигнали и доклади за бъдещи затруднения на капацитета.
 • Осигурява система за наблюдение с общ, гъвкав и интуитивен браузър интерфейс и адаптивни работни пространства. Също така включва лесен за използване склад за данни и разширени възможности за отчитане.