POS Софтуер

 

UniPOS Pro
В днешния сложен пейзаж на плащанията, собствениците и операторите на POS мрежи са подложени на нарастващ натиск да предлагат избор и разнообразие на техните потребители. Това неотменно означава увеличена операционна сложност, с много мрежи, състоящи се от множество типове устройства от различни производители – всеки от които, използващ техни собствени софтуерни решения. Като резултат операторите на POS мрежи често са принудени да управляват сложен, скъп и неефективен масив от софтуерни приложения, за да поддържат тези различни устройста – всички, изискващи да бъдат непрекъснато поддължани и обновявани, за да удовлетворяват последните стандарти, едновременно с развитието на нуждите на потребителите и на регулаторните изисквания.

UniPOS Pro е уникална Multivendor POS софтуерна платформа на Transaction Systems, която може да работи на всеки терминал на големите производители и предоставя на операторите на POS мрежи унифициран, стандартизиран клиентски интерфейс, което може да помогне да се максимизира функционирането на мрежата и да се минимизират оперативните разходи.

 

UniPOS Pro
UniPOS Pro е създаден от нашия изключително опитен екип от разработчици, които дълги години са работили с ключови доставчици на POS хардуер за създаване и усъвършенстване на унифицирана софтуерна архитектура и платформа, която може безпроблемно да се използва с различни платежни устройства – като осигурява еднакъв потребителски интерфейс, еднакъв съобщителен протокол и еднакви опции за свързване към множество host системи и към редица системи на електронни касови апарати.

Операторите на POS мрежи, използващи UniPOS Pro, се радват на ненадмината мрежова ефикасност, наред с редица други ползи, включително:

 • Гъвкавост да купуват всеки хардуер без ограничения от софтуера;
 • Гъвкавост в управлението на класовете терминали;
 • Минимизирани разходи за миграция и бързо разполагане при нови потребители с помощта на използване на унифициран интерфейс;
 • PA DSS сертифициране на платежни приложения, осигуряващо удовлетворяване на иновативни световни стандарти за защита.

 

UniPOS Pro Connect

 

UniPOS Pro Connect е базирано на PC софтуерно приложение, което улеснява интерфейса между POS софтуера и различни типове софтуер за ECR (електронни касови апарати). Това позволява на операторите на POS мрежи лесно да свързват всеки вид POS терминал към всяка от основните типове ECR системи на пазара.

Високо равнище на защитеност и устойчивост при грешка, потвърдени опитно и чрез международни стандарти:

 • UniPOS Pro Connect осигурява криптиране на трафика с използване на стандарта SSL при свързването към платежен процесор (включително RS232 и USB);
 • Надеждна защита срещу аварии, включително и автоматична отмяна на трансакции.

Интегриране с ECR софтуер при различни операционни системи: Linux, Windows, Windows CE, DOS.
Повече от 100 свързвания към доставчици на ECR.

 

UNIPOS Pro Monitoring

 

UniPOS Pro
UNIPOS Pro Monitoring е проектирано за мониторинг на техническите условия на POS терминални мрежи. Събира статистика за трансакциите за генериране на аналитични отчети.
UNIPOS системата за мониторинг е сървър, който запаметява информация за трансакции и инциденти, съобщавани постоянно от платежни устройства.
От съображения за сигурност е важно статистиките да не съдържат конфиденциална информация. В частност, UNIPOS Pro системата за мониторинг записва само данни за типа на използваните карти, сумите и валутите на трансакциите, както и за резултата от приключени трансакции. Всяка комуникация между POS терминал и сървъра е криптирана посредством използването на SSL протокол.

Ключови предимства:

 • Ефективно операционно управление на POS терминалната мрежа;
 • Възможност за финансов мониторинг, включително статистики по тип платежни системи и тип карти, с референция за географското местоположение;
 • Улеснен и удебен интернет-базиран интерфейс;
 • Приспособяване на системата за конкретния потребител.

Функционалност:

 • Проверка на физическото състояние на платежно устройство;
 • Проверяване за грешки на софтуерните модули на POS терминала;
 • Събиране на финансови статистики;
 • Компилиране на финансови отчети;
 • Подготвяне на отчети по видове карти, финансиви трансакции;
 • Компилиране на отчети за състоянието на POS терминална мрежа;
 • Компилиране на отчети за софтуера на POS терминалите;
 • Изобразяване разположението на POS терминалите върху карта.

 

UNIPOS Pro TMS

 

UniPOS Pro
UNIPOS Pro TMS е уеб-базирана система за управление на терминалната мрежа.

Характеристики:

 • Конфигуриране на платежни устройства и PIN клавиатури;
 • Отдалечено сваляне на платежни приложения, параметри и компоненти на операционната система върху платежните устройства;
 • Унифициран потребитлски интерфейс за управление на платежни устройства на различни производители в една и съща платежна мрежа;
 • Поддържа големите системи за управление на бази от данни (Oracle, MySQL, MS SQL);
 • Сваляне на данни в платежните устройства чрез използване на протокол TCP/IP, Ethernet, или безжично свързване GPRS и Wi-Fi.

Ключови предимства на UniPOS Pro TMS:

 • Уеб интерфейс за мениджиране на профили и бази от данни;
 • Сървърът на TMS може да бъде инсталиран върху различни платформи – Windows, Linux, iOS;
 • Подробни филтри за селективно извличане на данни;
 • Дървовидна структура на привилегии за достъп до базите от данни;
 • Смарт-планиране на процеса на сваляне на обновявания на параметри и софтуер.

UniPOS Pro
UniPOS Pro TMS ще предостави на управлението на Вашата терминална мрежа:

 • УПРОСТЯВАНЕ: Олекотен клиент за управление – само инсталирайте уеб браузър; достъп до базите от данни от всяко място с връзка към интернет;
 • УДОБСТВО: Обновяване на версиите на TMS сървъра в движение без да да се прекъсва работата с параметрите;
 • СКОРОСТ: Работа с релационни бази от данни: бързо търсене и селектиране на основата на параметри, поддръжка на големи терминални мрежи (Core i7 ~ 300,000 терминала, наведнаж сваляне на параметри и софтуер към 3,000 устройства);
 • ФУНКЦИОНАЛНОСТ: Възможност да се използва сложно търсене в бази от данни, да се прилага промяна на параметър спрямо група от терминали, да се задават привилегии за достъп, и т.н.

  Сваляне на UniPOS Pro брошура