Retail SurePOS 700

Булмаг АД е консултант и доставчик на касови решения и фискални системи на АйБиЕм, Тошиба и други производители. Булмаг АД е регистриран официален сервиз на фискални устройства за фискално регистриране и отчитане в съотсвествие с закона за данъка върху добавената стойност при продажба. Булмаг АД има богат и дългогодишен опит при внедряването на касови решения и мрежи от фискални устройства с централизирано управление в големи търговски вериги като Практикер, Метро Кеш & Кери и австрийската верига от магазини БауМакс.

Операционна Система IBM® 4690

IBM® 4690 Operating System

  • Позволява изключителна гъвкавост, функционалност, управление и надеждност;
  • Включва надеждни нови функции за сигурност, в това число и комплексни пароли за да се гарантира сигурността на съхраняваните данни и високата степен на защита на мрежата;
  • Предлага широка хардуерна и софтуерна поддръжка, за да може търговците на дребно да се възползват от нови възможности при защита на тяхната инвестиция.

IBM® 4680-4690 Supermarket Application

IBM® 4680-4690 Supermarket Application позволява на магазинни вериги и хипермаркети разположени по цял свят да използват единно софтуерно решение позволяващо им да повишат ефективността, да улесни до голяма степен ръководството и управлението, както и да помогне на операторите във всеки един магазин да предоставят високо качествено обслужване на клиентите.

IBM® 4680 4690 Supermarket Application

  • Достъпно на много езици из цял свят;
  • Гарантира защита на инвестицията;
  • Предлага широка функционалност;
  • Включва обстойно докладване, събиране на данни, счетоводни и контролни функции и инвентаризация;
  • Лесна приспособимост за да отговаря на специфичните нужди;
  • Опциите включват Java графичен интерфейс на цял екран, електронна търговия и електронен журнал.

Международни вериги за търговия на дребно също биха оценили възможностите за бърза обработка на стоките, лесната редакция и управление на цените свързани с мрежовата структура на продукта, функциите за сигурност, удобните възможности за актуализации, автоматизираните функции при затваряне на магазина, както и лесния за употреба интерфейс, който спомага за подобряването на качеството на обслужване на клиентите.