Анти Скимиране

Честите случаи на скимиране на банкови карти е световен проблем в настоящия момент. Метода на скимиране е ползван от престъпници за копиране на лични данни от магнитната лента на банкова карта.

АТМ Анти СкимиранеПрестъпникът поставя скимиращо устройство на картовия вход на банкомат или на касов терминал за самообслужване – например “стряха”, фалшив вход или предна глава с карточетец. Когато клиент пъхне своята карта в банкомата или карточетеца, скимиращото устройство на входа прочита даните за картата от магнитната лента върху нея и ги праща на приемник по проводник или безжично.

Престъплението скимиране винаги е съчетано с други престъпни методи (замаскирани камери, двойни клавиатури върху банкоматите, кражба на интернет пин и др.). Работи се в международен екип, добре организиран и със силна мрежа (технически и кадрово). Данните могат да бъдат продавани или използвани в други държави.

Ase-ng (Anti-skimming eye new generation) е най-новата генерация в кратката история на анти-скиминга.

Ase-ng се активира от момента на въвеждането на магнитната карта в четеца до изваждането й оттам, като предотвратява копирането на данните от картата (скимиране). Това се осъществява чрез излъчване на електро-магнитно поле около оригиналния карточетец, което поле пречи на пиратските четци да прочетат информацията от картата.

При съществуващите сега устройства за скимиране е практически невъзможно да се копира карта, използвана на банкомат или на касов терминал за самообслужване, подсигурени от Ase-ng. Защитни механизми предотвратяват изключването на самото Ase-ng и карточетеца на клиента чрез външна намеса.

Ase-ng е съвместимо с всички марки и модели банкомати.

Наш партньор и производител е BVK, компания създадена в Инстамбул, Турция.